Stres a potápanie

10.6.2013

Ako to spolu súvisí? Veď pod vodu chodíme relaxovať. Aspoň to vždy tvrdíme.
Všetci sa viac alebo menej stretávame v živote so stresom. Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná. Stresová odpoveď má slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu. Môže mať rôzne formy, prejavy a tiež následky. Kým tzv. bežný pracovný stres si vyberá svoju daň vo forme únavy, podráždenia, depresie, zníženej imunity alebo žalúdočnej nevoľnosti, stres pri potápaní môže mať fatálne následky.
Stres totiž spúšťa v tele fyziologické procesy, ktoré nedokážeme kontrolovať.
Prichádza k vylučovaniu hormónov, ktoré v tele spôsobujú vylučovanie cukru do krvi, zvyšujú krvný tlak.
Povedzme si, čo môže byť spúšťačom stresu pri potápaní.
Chlad, znížená viditeľnosť, strata orientácie, tma, absencia farieb, strata partnera, únava spojená z fyzickou námahou.
Pokiaľ je človek vystavený stresu ktorý narastá, sú ovplyvnené jeho reakcie voči okoliu. Jedným z príznakov stresu je napr. strata schopnosti myslieť a konať v súvislostiach. Namiesto toho, aby potápač reagoval na príčinu problému, vníma len následok. Nie je schopný analyzovať vzniknutú situáciu. Napr. namiesto toho aby pri strate dýchacieho plynu použil partnerovu záložnú automatiku – snaží sa vykopať čo najskôr na hladinu. Jeho reakcie sa zúžia – nie je schopný aplikovať zručnosti, ktoré sa naučil. Má pred sebou jediný cieľ – hladinu. Zabúda na základné pravidlo bezpečného potápania – nezadržiavať dych. Následok môže byť tragický. Barotrauma pľúc z pretlaku – nič príjemné.
Nastupuje panika. Panika je už len vyvrcholenie situácie, kde neplatia žiadne logické postupy, žiaden vzťah medzi tým čo sa deje a tým ako na to reaguje.
Panika patrí k najnebezpečnejším situáciám pri potápaní.
Ako sa stresu pri potápaní vyhnúť?
Úplne to asi nepôjde. Ale môžeme mieru stresu minimalizovať na prijateľnú úroveň.
– Plánuj svoje ponory a realizuj ich podľa plánu
– Zautomatizuj činnosti pri príprave ponoru a pri samotnom ponore – ak niečo mám v podvedomí reagujem automaticky. Nemusím rozmýšľať nad postupom.
– Poznaj svoju výstroj. Ak robíš na konfigurácii výstroja zmeny – nauč sa ich dokonale ovládať v kontrolovanom prostredí. Obmedz množstvo výstroja len na to, čo pod vodou naozaj potrebuješ.
– Poznaj svojho partnera – dobrý buddy – to je dar!!!
– Používaj primeranú tepelnú izoláciu – ak Ti je zima, nedokážeš racionálne uvažovať.
– Buď k sebe kritický, poznaj svoje možnosti, nepreceňuj sa. Radšej sedieť na brehu a závidieť tým, ktorí sú pod vodou, ako byť pod vodou a závidieť tým na brehu.

Značky: , , ,