Rescue Diver – kurz potápania

Tento kurz je určený pre potápačov, ktorý sa chcú potápať bezpečne a chcú byť
pripravení na riešenie krízových situácií – pod vodou aj nad vodou. V teoretickej časti sa oboznámite s krízovým manažmentom pri záchrane potápača, s aktuálnymi poznatkami z oblasti prvej pomoci a resuscitácie vo vode.

Dôraz je však kladený na praktické cvičenia a nácvik krízových situácii priamo vo vodnom prostredí.

Cena kurzu

Rescue Diver – 350,00€

Cena zahŕňa:

– školné

– registrácia v SDI

– c-card, diplom

– manuál